Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van Vapushtara Piano Service (VPS), piano servicebedrijf  van Matthijs Jongepier, gevestigd in Amsterdam. In deze verklaring wordt aangegeven welke gegevens worden bewaard, hoe deze worden bewaard en met welk doel.

  • VPS bewaart adresgegevens, telefoonnummers en zo mogelijk e-mailadressen van klanten die gebruik maken of hebben gemaakt van de geboden service van VPS aan een piano of vleugel. Ook worden instrumentgegevens (merk, type, serienummer) bewaard in het klantenbestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden (meestal op locatie) en voor de facturering.
  • Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en offline bewaard op externe, beveiligde opslagmedia.
  • Deze gegevens worden niet gebruikt voor mailings doeleinden, nieuwsbrieven en/of doorgegeven of doorverkocht aan derden.
  • Indien klanten geen gebruik meer maken van de services van VPS, dan worden zijn/haar gegevens maximaal zeven jaar opgeslagen sinds het laatste contact.
  • Een (voormalige) klant heeft ten allen tijde recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn/haar gegevens uit het klantenbestand van VPS. Zie de pagina ‘Contact’ voor contactgegevens van VPS.

  • Een (voormalige) klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.