Intoneren

Een veel bespeelde piano of vleugel wordt op den duur harder van toon. Dat komt doordat het vilt van de hamerkop inslijt op de plaats waar de hamerkop de snaar raakt. Na verloop van tijd zijn er vaak diepe groeven te zien in het vilt van de hamerkop. Het aanslagvlak wordt breder, het vilt in de groef harder en gecomprimeerder en het resultaat is een hardere, vaak niet meer zo mooie toon met weinig klankkleur nuances.

Met intoneren worden de werkzaamheden aan de hamerkop bedoeld, die specifiek invloed hebben op de klankkwaliteit, klankkleur en toonschoonheid. 

  • Hamerkoppen schuren: de ideale vorm van een hamerkop is peervormig, met een smal aanslagvlak. Een diep ingesleten hamerkop vertoont diepe groeven, een breed aanslagvlak en de peervormige top is plat. Door middel van schuren kan de hamerkop weer in zijn oorspronkelijke vorm worden gemodelleerd.

  • Hamerkoppen intoneren: Met naalden van diverse diktes kan de elasticiteit van het vilt worden bewerkt. Hierbij onderscheiden we  het voorintoneren, het elastisch maken van de wangen van de hamerkop waarmee de basis wordt gelegd, en het eindintoneren, het egaliseren van de toonkwaliteit, zodat bij verschillende speelvolumes de diverse klankkleuren over het gehele klavier gelijkmatig zijn.

  • Scheitelen: De ‘scheitel’ is het Duitse woord voor het aanslagvlak van de hamerkop. Het scheitelen houdt in dat het aanslagvlak van elke hamerkop met een fijn schuurvijltje (korrel 600) exact evenwijdig aan de 3 snaren wordt geschuurd. Hierdoor worden alledrie de snaren van een toon gelijktijdig geraakt. Kleine onregelmatigheden in de scheitel hebben als gevolg dat de drie snaren niet in fase tot trilling worden gebracht waardoor onzuivere bijgeluiden ontstaan. Ook is een toon niet zuiver te stemmen als de scheitel niet goed is.

Neem contact op

In veel gevallen kan een piano of vleugel enorm in toonkwaliteit opknappen als na het stemmen wordt geïntoneerd en gescheiteld. Bij zeer diep ingespeelde hamers kan het echter noodzakelijk zijn de hamerkoppen eerst te schuren, al dan niet in combinatie met extra voorintoneren. Eventueel kan worden geadviseerd de (oude) hamerkoppen te laten vervangen. Overigens moet ook een nieuwe set hamerkoppen grondig worden voorgeïntoneerd, geschuurd, geïntoneerd en gescheiteld. 

Een goed geschuurde en geïntoneerde hamerkop is mooi rond van toon bij zacht spel. Naarmate er harder wordt aangeslagen, komt er meer helderheid en kern in de toon. Op deze manier is het niet alleen mogelijk hard en zacht te spelen, maar zijn ook meerdere klankleuren uit het instrument te halen. Ik geef graag vrijblijvend advies om tot het beste resultaat te komen.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.